Skolans demokrati- och värdegrundsarbete - Göteborgs Stad

198

Du är bra som du är! Engelbrektsskolan

Skollagen (2010:800) slår fast att Skolans värdegrund, uppdrag och styrning Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat. Svartbäcksskolans rektorsområdes värdeord är Respekt, Omtanke, Tillit/Trygghet och Hälsa (ROTH). värderingar och skolorna har en unik demokratisk möjlighet, eftersom de är mötesplatser för barn från olika sociala och kulturella bakgrunder. En viktig del av skolans uppdrag är att alla elever går ut med fullständiga betyg, men det räcker inte. Skolans uppdrag är också att fostra Skolans värdegrund och uppdrag / I andra kapitlet i ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, beskrivs skolans övergripande mål och riktlinjer. I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.

  1. Djurvårdare utbildning östersund
  2. Winx nickelodeon special
  3. Fakultet matematikk
  4. Valutaväxling backaplan
  5. Lrf värmland styrelse

Syftet med denna uppsats är att belysa hur värdegrundsarbetet bedrivs i grundskolans lägre år. Vidare vill vi se hur värdegrund tolkas på olika skolor och om det finns någon samverkan mellan skolorna i kommunen. I denna studie gör vi en historisk tillbaka blick på skolans uppdrag. Skolans uppdrag.

Metod En kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys av de tre senaste läroplanerna (Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11). Till hjälp används två idealtyper, vilka är skolans båda uppdrag.

Skolans värdegrund är viktigare än någonsin - Lärarförbundet

Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan och hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning. Uppdrag om skolans värdegrund . Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser som främjar, stärker och sprider kunskap om skolans värdegrund, såsom den beskrivs i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet (Lpo 94) och de frivilliga Uppdraget om värdegrunden Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade.

Skolans värdegrund – en del av kunskapsuppdraget

Skolans vardegrund och uppdrag

Barn och elever  17 apr 2020 Etik, värdegrund och demokrati (3 hp) * Den heterogena lärandemiljön (2 hp) Språk som verktyg för lärande (3 hp). I detta område behandlas  Enebybergs skola - Det självklara förstavalet när föräldrar och elever gör sitt skol fokus i vårt uppdrag i linje med skolans styrdokument och kommunens vision. 16 feb 2019 (Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag).

1 . Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet . 1 Skolans värdegrund och uppdrag . Grundläggande värden . Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att Skolans värdegrund, uppdrag och styrning Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat.
Liedman motors

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och … 1 Skolans värdegrund och uppdrag .

Vidare kan den relativisering av skolans värdegrund som tillåts i ihop lärarens uppdrag att i undervisningen ge eleverna möjligheter att  De grundläggande värdena i skolans värdegrund: Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat  Grundskolans läroplan är beslutade av regeringen och ska följas av alla grundskolor. Skolans värdegrund och uppdrag; Övergripande mål och riktlinjer för  Futurums värdegrund. Allas lika värda. I vår skola.
Lunds universitet ne

arbetsförmedlingen vaxjo
vapiano malmö jobb
fotograf utbildning pris
arbetet efter corona
växelkurs indonesiska rupiah

eGrunder

pedagogiska strömningar som präglat den svenska skolan, samt kunna redogöra för och reflektera över skolans demokratiska uppdrag och värdegrund,. 1.


Privat ej börsnoterat
arbetet efter corona

Tankar kring skolans värdegrund och uppdrag Heléne Nyrén

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism. Förnyat uppdrag för att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf 73 kB) Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att genomföra en förnyad satsning för att stärka skolans värdegrund och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, så som mobbning, i skolan, förskolan och fritidshemmet. Syftet med denna uppsats är att belysa hur värdegrundsarbetet bedrivs i grundskolans lägre år. Vidare vill vi se hur värdegrund tolkas på olika skolor och om det finns någon samverkan mellan skolorna i kommunen. I denna studie gör vi en historisk tillbaka blick på skolans uppdrag.

Skolans demokratiuppdrag Motion - Riksdagen

I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 2.4 Skola och hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan och omvärlden 2.7 Bedömning och betyg 2.8 Rektorns ansvar 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla Skolans värdegrund och uppdrag - Hagaskolans likabehandlingsplan Agneta Johansson Examinationsuppgift 3 Pedagogiska och didaktiska perspektiv och skolans läroplan Grundlärarprogrammet 4-6 Karlstads universitet Höstterminen 2012 1 INLEDNING I dagens skola ska skolans värdegrund och uppdrag omfatta de moraliska och demokratiska värden som de flesta ställer … Skolans värdegrund och uppdrag ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen.

Erbjudandet gäller en gång per skola. Aktuellt Hos Värdegrunden. 31 jul 2013 Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag kan läsas: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. skollagen (1985:1100) slår  15 feb 2015 (Bilden är från Skolverkets film nedan) Förskolans och skolans värdegrund; jag tycker att den är så fin. Jag tycker verkligen om de där fem  14 nov 2018 Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. gustaf wall, jur. dr i förvaltningsrätt, är forskare och verksam vid Juridiska  skolan.