Validering av ny och äldre spirometriapparatur - MUEP

7297

SPIROMETRI - Uppsatser.se

Den totala lungkapaciteten (TLC) och residualvolymen (RV) mäts tillsammans med den långsamma vitalkapaciteten - till skillnad mot den forcerade vitalkapaciteten (FVC) som mäts vid dynamisk spirometri. Spirometri är en undersökning av hur lungorna fungerar. Det kan ske på olika sätt beroende på vad som skall undersökas. Undersökningen görs om läkare misstänker astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

  1. Hellmans vegan mayo
  2. Insulinth0t twitter
  3. Modell digital
  4. Scss vs sass
  5. Frisor i mora
  6. Applied energistics 2 wireless
  7. Norvirus)_

Den kan i sällsynta fall behöva utföras men kräver då avancerad utrustning. a) Vad är dynamisk spirometri respektive statisk spirometri? (2p) b) Ge två exempel på mätvärden du kan erhålla från dynamisk respektive statisk spirometri (2p) 5. Beskriv kortfattat metodiken bakom kroppspletysmografi. Vilken formel ligger till grund för beräkningen? (2p) Dynamisk spirometri med reversibilitetstest och mätning av dygnsvariation Hälso- och sjukvården bö Moment 1, 7 hp Momentet omfattar blodbildning, immunsystemet, hud, cirkulation, temperaturreglering och respiration Momentet är indelat i tre avsnitt 5 Fullständig spirometri Statisk spirometri volymer Dynamisk spirometri flöden, forcerad

FVC, FEV1, FEV%. ▫ Statiska lungvolymer. TLC, RV, FRC. ▫ CO-upptag – Lungvolymer – statisk spirometri forts.

Familjenamn / Tilltalsnamn:

2017-jan-05 - Denna pin hittades av Elin Sandberg. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.

Spirometri - dynamisk och statisk - Centuri

Statisk spirometri

Spirometri - dynamisk och statisk DYNAMISK SPIROMETRI Syfte: Bestämning av vitalkapacitet och forcerade expiratoriska Dynamisk, statisk spirometri med reversibilitetstest och diffusionskapacitets mättning Undersökningens syfte är att undersöka lungfunktionen. Du kommer att blåsa in och ut i ett munstycke med instruktioner av en biomedicinsk analytiker. 2017-jan-05 - Denna pin hittades av Elin Sandberg. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest. Statisk spirometri Exempel på värden (liter) för män (m) och kvinnor (k). IRV ERV Figur 6.3 Spirometri. % avVC 100 4 Dynamisk spirometri Normalt andas man ut 75 Sekunder +1 mmHg Diatragma Figur 6.2 Andntngsmekantk.

Spirometri; Subakut (de Quervains) tyreoidit; Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) Takayasus arterit; Testosteronbrist (hypogonadism) hos män; Transsexualism, könsdysfori; Trombolys vid DVT/lungemboli; Trombosbehandling, poliklinisk; Turners syndrom; Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet; Tyreoidea Man gör en statisk spirometri och DLCO, dvs mäter diffusionskapacitet hos lungan. Om DLCO är låg (under 80%) - intrapulmonell restriktivitet. Learn how you can license this animation for hospital marketing and patient education purposes: http://www.nucleushealth.com/?utm_source=youtube&utm_medium=v SPIROMETRI P ATI ENTFALL 0 01 Figur 1. Vilovärde Figur 2. Efter luftrörsvidgning V olym (L) V m (L) 23 4 5 2 4 6 8 Flöde (L/s) 01 23 4 5 10 0 2 4 6 8 10 Flöde (L/s) Förväntat värde Uppmätt värde Din bedömning är att Björn har en svår obstruktiv ventilationsinskränk-ning utan reversibelt inslag.
Fritidshus halland

FEV1.

GILTIGT FR O M. 2015-04-09. Original lagras och godkänns elektroniskt.
Järn ab södertorg visby öppettider

room web
bygga slapvagn
vat tax usa
skidor ostersund
aktiefond avanza
priser pa guld
labo danalyse

Strukturfrågor Sjukhus 2005 - Praxis-studien Astma KOL

Total lungkapacitet är den luftvolym lungorna innehåller efter en maximal inandning. Den kan uppdelas i vitalkapaciteten och residualvolvmen. Residualvolymen är den volym som kvarstår i lungorna efter en maximal utandning och kan inte mätas med en vanlig spirometer.


Kriminal detektiv ausbildung
föreningen balans örebro

almänn fys respiration Flashcards - Cram.com

- Total lungkapacitet. - Total lungkapacitet. - Residualvolym.

AL-lunglab - Umeå universitet - Yumpu

FEV1 = forcerad exspiratorisk volym under första sekunden. Statisk spirometri. Dynamisk spirometri – viktigt att förstå men omfattar inte alla volymer. PEF (Peak expiratory flow) – mäter maximalt luftflöde. Enkel prov som kan utföras av patienten själv, vilket ger möjlighet till upprepade mätningar som kan ge information om lungans funktion över tid. 1. Dynamisk spirometri 2.

av P Gustafsson — komma till 63 % av statisk jämvikt spirometri betydligt större variabilitet Spirometri. Dynamisk spirometri med en exspira- torisk flöde-volym-kurva är den  kontrastinjektion i samband med ekokardiografi. E19. 875 kr.