1459

Individuell personförsäkring, dvs. sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar som tecknas hos ett visst försäkringsbolag för en viss individ. Kontraheringsplikten (rätten att försäkra en fastighet) regleras i 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104): Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan Vidare rapporteras det att finländska företag haft problem att öppna ett företagskonto hos en norsk bank. En ansvarig person i företaget måste ha ett norskt personnummer/D-nummer. Även gränspendlare till Norge/finländare som flyttar till Norge behöver D-nummer för att kunna öppna lönekonto i Norge.

  1. Khiap eu enterprise sdn bhd
  2. Hur många brandmän har dött i sverige
  3. Modravardscentralen halmstad
  4. Varmbadhusets gynekologmottagning se
  5. Vardcentral haga
  6. Laholms vårdcentral centrum
  7. Starta faktureringsbolag
  8. Hur mycket pengar krävs för att käpa en lägenhet i uppsala kommun
  9. Tunnelbanan serie

Ett försäkringsbolag skall sålunda inte kunna neka en ansökan om försäkring om det inte föreligger ”särskilda skäl”. Kontraheringsplikten (rätten att försäkra en fastighet) regleras i 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104): Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, … Norge uppger följande angående problematiken i fallet: «Etter Finansdepartementets syn er ikke dette å anse som et juridisk grensehinder. Finansavtaleloven (lov 25.

apr 2018 Ingen kontraheringsplikt – men erstatningspliktig. Det foreligger De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge. Les mer på  I Norge, og stort sett i andre land, er det en tradisjon om at det er et sterkt behov for 18-5 (3).142 For finansforetak følger det kontraheringsplikt for de fleste  Men i Norge eksisterer det ikke noe krav om å ta imot kontanter som betalingsmiddel.

Kontraheringsplikt innebär ett tvång för försäkringsbolagen att ingå avtal med den som önskar en försäkring. Ett försäkringsbolag skall sålunda inte kunna neka en ansökan om försäkring om det inte föreligger ”särskilda skäl”. 244 Symtomklausuler i personförsäkring NFT 3/2003 I gällande rätt saknas bestämmelser som in- skränker tillämpningen av symtomklausuler. När den nya försäkringsavtalslagen trädde ikraft år 2005 infördes en lagstadgad rätt till individuell personförsäkring som avsåg skydda särskilt utsatta grupper såsom funktionshindrade och andra personer med varaktig sjukdom.

Kontraheringsplikt norge

Vidare rapporteras det att finländska företag haft problem att öppna ett företagskonto hos en norsk bank. En ansvarig person i företaget måste ha ett norskt personnummer/D-nummer. Även gränspendlare till Norge/finländare som flyttar till Norge behöver D-nummer för att kunna öppna lönekonto i Norge.

mai 2009 en studie om bank-diskriminering • Finansnæringen i Norge ønsker - og jobber Rettslig utgangspunkt – partiell kontraheringsplikt • Bank  Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal.
Drupps

apr 2019 Jeg forutsetter derfor at samme kontraheringsplikt gjelder for Vipps som grunnleggende tjenester i Norge, herunder banktjenester som Vipps. 14. mai 2009 en studie om bank-diskriminering • Finansnæringen i Norge ønsker - og jobber Rettslig utgangspunkt – partiell kontraheringsplikt • Bank  Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal. § 3-10 og § 12-12.

ved krav om begrunnelse og henvisning til tvisteløsning gjennom nemndsystemet. I Norge föreligger det dock en kontraheringsplikt vid företagsförsäkring, vilket gör att det tredje argumentet inte heller anses vara hållbart. Uppsatsen konkluderar därför att alla tre huvudsakliga argument till varför det inte finns en kontraheringsplikt vid företagsförsäkring idag är ohållbara, dvs. stämmer inte överens med hur rättsläget ser ut idag eller är inte sakligt riktiga.
Truckar vastervik

gamla np biologi åk 9
flens byggelement halmstad
lizas lashes linköping
hungrig onlinepizza
bredbandstelefoni gammal telefon
standardisering och strukturering
venlafaxin mirtazapin kombination

Finans Norge Bankers rett til å avvise kundeforhold I utgangspunktet har bankene etter finansavtaleloven kontraheringsplikt, dvs. plikt til å opprettholde kundeforhold. Et Google-søk på kontraheringsplikt ga mange treff, men et tilsvarende søk på kjøpsrett ble forstyrret av mange treff som omhandlet kjøpsretten (i motsetning til f eks strafferetten), og ikke retten til å kjøpe. Prøvde også å søke på salgsplikt, men heller ikke her fikk jeg opp treff som ga meg ro i sinnet.


Häktet jönköping telefon
overgangsmotstand til jord

244 Symtomklausuler i personförsäkring NFT 3/2003 I gällande rätt saknas bestämmelser som in- skränker tillämpningen av symtomklausuler.

Det vil si at man fritt lage  29. nov 2019 eksplisitt diskrimineringsforbud eller kontraheringsplikt (plikt til å tilby Norges Bank har riktignok internasjonale reserver, og disse kan sies  Instrumenter underlagt norsk rett eller retten i en EØS stat . Kontraheringsplikt for Kontofører Utsteder . VPS kan fravike dette avsnitt for Norges Bank og. Er det i henhold til norsk lov lovlig å nekte skoleunger/ungdomer adgang til Det er selvfølgelig ganske mange reservasjoner, kontraheringsplikt i enkelte  skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge.

Kontraheringsplikten han beskrivas som ett förbud mot avtalsvägran utan objektiva skäl. Denna plikt innebär en skyldighet för exempelvis en näringsidkare som Förvaltarn AB att tillhandahålla sin prestation, på normala villkor till var och en som efterfrågar den.