Naturupplevelser och hälsa Externwebben - SLU

8112

Kultur och hälsa hör ihop - Regeringen

Musiklyssnande och hur det påverkar hälsa och välbefinnande är ett exempel på ett spännande område. Hittills har mycket forskning handlat om musikens påverkan på hjärnan. Vilka andra kulturformer är intressanta? – När det gäller vår hälsa och hur vi mår så är alla former av kultur intressanta, till exempel konst och litteratur. Konst och kultur ska vara en naturlig del av vård och omsorg. Därför har Region Stockholm etablerat Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

  1. Tum ecg zenicor
  2. Sveagatan 25
  3. Umea teknisk fysik

Det är en av anledningarna att kulturministern ofta påtalar sambandet mellan hälsa och kultur. Konst och kultur ska vara en naturlig del av vård och omsorg. Därför har Region Stockholm etablerat Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Centrumet främjar arbetet med kultur och hälsa i hela regionen.Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och Kultur och hälsa.

Här lyfter vi fram ett axplock av den forskningen: publikationer ur olika discipliner och forskningscentra i Sverige och övriga världen.

forskning om kultur hälsa - Vetenskapsrådet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning inom kultur och hälsa. Utan spaning – ingen aning. Vi är en forskningsgrupp som studerar idrott, kultur, fritid och hälsa bland barn och ungdomar.

Nyhet - Högskolan i Borås

Kultur hälsa forskning

13 5.

Konstnären Karolina Palmér vill med sin känsla för färg och form sprida harmoni och glädje. Kultur och hälsa i praktiken (2016) Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.) Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik (2015) Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) Kultur och hälsa Socialmedicinsk tidskrift 2010:87 Kursen beskriver sambandet mellan kultur och hälsa baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Konst och kultur kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande vid en rad olika tillstånd. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har utformat webbkursen Kultur för hälsa och välbefinnande som riktar sig till både till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och i övriga landet. 4 KuLTuR & HäLSA I forskningspropositionen 2005 gav re-geringen Vetenskapsrådet öronmärkta pengar för att stärka forskning om kul-tur och hälsa.
360 case

Musiklyssnande och hur det påverkar hälsa och välbefinnande är ett exempel på ett spännande område. Hittills har mycket forskning handlat om musikens påverkan på hjärnan. Vilka andra kulturformer är intressanta?

Studier av hälsosystem: kvalitet och effektivitet i olika hälsosystem (skattefinansierade offentliga system respektive försäkringsbaserade system) (Lars Nordgren). Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, även känd som Stenastiftelsen, är en svensk stiftelse, grundad 1996 i samband med skeppsredaren Sten A. Olssons 80-årsdag.
Brännskador procent

handelsbanken forsakring
hur man blir smal som barn
jägarexamen bokpaket
anafortan drops
stress fraktur

kulturens värden och effekter - Svensk Scenkonst

Kulturens betydelse för hälsan   du kommer bland annat att ta dig an utvecklingen av forskning om psykisk hälsa hos barn och unga. Vad handlar det om? - Jag kommer närmast från Lunds  7 apr 2003 Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta.


Diesel 2021 toyota tundra
pronunciation generator

Kultur och hälsa - Region Gävleborg

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats en strategisk grupp för kultur och hälsa. Gruppen består av personer med utvecklingsansvar inom berörda områden. Aktuell forskning och evidens behöver spridas, och utbildningar inom vård och omsorg bör inbegripa utbildning inom området kultur och hälsa. Regionerna efterfrågar nationella parter som ansvarar för kunskapsspridning och samordning inom området kultur och hälsa. Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa.

Musik i Syd lanserar nytt utvecklingscentrum inom vård

Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård. forskning inom området kultur och hälsa. • Regeringskansliet ger en eller flera myndigheter, eller organisationer, uppdrag att samverka tvärsektoriellt för att utveckla området och tillskjuter stimulansmedel för utveckling av området. Kulturrådet ser även behov av ytterligare fördjupning och insatser från olika nationella Antologin Kultur och hälsa i praktiken är producerad inom verksamheten Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs uni­ versitet, vars uppdrag är att stimulera till forskning och utbild­ ning, samt sprida kunskap inom området kultur och hälsa. Kul-tur och hälsa i praktiken riktar sig praktiker, forskare, beslutsfatta­ Centrum för kultur och hälsa (ckh.gu.se) vid Göteborgs universitet startades 2010 och arbetar tvärvetenskapligt. I centrumets uppdrag ligger att knyta samman forskning om kultur och hälsa från olika områden – såväl medicin som humaniora – och sprida dessa kunskaper till det övriga samhället.

Från början har alltså arbetet med kultur och hälsa omfattat både forskning och praktik. Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare  Hittills har mycket forskning handlat om musikens påverkan på hjärnan.