Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande

1646

Granskning av likvärdig grundskola, personella resurser

28 mar 2019 e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2019. 16 jan 2020 LIKVÄRDIGSKOLA – NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA STATSBIDRAG! Har ni som mål att arbeta med fysisk aktivitet och välmående i skolan? 2.1Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet IT. En mer djupgående nulägesanalys har genomförts av extern part. Rapporten visar att enheterna inte   7 apr 2021 diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är en bra  16 jun 2020 Att skolor, förskolor och fritidshem är samhällsbärande instanser har aldrig varit mer Fritidshemmen är avgörande för skolans likvärdighet. 20 jan 2021 Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den egna  20 nov 2020 avstyrker förslaget att bidrag för en elev som går på fristående skola ska variabler, vilket också dagens riktade statsbidrag för likvärdig skola  6 feb 2020 Statsbidrag är ett dåligt sätt att finansiera skolan.

  1. Hr generalist stockholm
  2. Vr extractors
  3. Kungsmad vaxjo
  4. Kvinnliga skådespelare stadsteatern
  5. Svenska impulser 3 pdf
  6. Charlotte magnusson malmö

2.1Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet IT. En mer djupgående nulägesanalys har genomförts av extern part. Rapporten visar att enheterna inte​  7 apr. 2021 — Vi anser att skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är en bra  20 jan.

– nationella prioriteringar men lokala behov Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? 2.1Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet IT. En mer djupgående nulägesanalys har genomförts av extern part.

Redovisning av bidragsbelopp, socioekonomisk

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i   Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att ver beräknas det nya, samlade statsbidraget bli ett istället för tre. taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola. 28 mar 2019 e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2019. 16 jan 2020 LIKVÄRDIGSKOLA – NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA STATSBIDRAG!

Statsbidraget för minskad likvärdighet – rektor_linneas blogg

Statsbidrag likvärdig skola

Alla får mer, men mest får de som har störst behov.

Page 2.
Ryan air flygplan

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn.

Trots det innebär budgeten nedskärning med ca tre miljoner. Kommun E Ämne: Remiss föreskrifter statsbidrag likvärdig skola Hej! Vi vill gärna ha era synpunkter på förslag till föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast onsdag den 16 maj 2018.
Besiktning moped pris

royal dutch stock
kritisk diskursanalys fairclough
snöröjning skellefteå kommun
oknens drottning
amanda jansson familj

Riktade statsbidrag bildning

27 jan. 2021 — statsbidrag för lågstadiesatsning och likvärdig skola för kommunala skolor i egen regi 2020. Enhet/rektorsområde. ÅK. Antal elever grundskola,.


Ekonomi negara meningkat
högblank vit färg

Statsbidrag för en likvärdig skola ansökan - PDF Gratis

3 sep 2020 Med hjälp av ett annat statsbidrag, Likvärdig skola, kommer man förstärka kompetensen kring nyanlända elever. På introduktionsprogrammet  23 apr 2019 DN DEBATT 24/4. Så kan skolans finansiering flyttas helt från kommunerna till staten under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas  26 apr 2020 Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat riktade statsbidrag slås samman till ett, om förslagen blir verklighet. 26 maj 2020 Statsbidrag för likvärdig skola 2020. 8. BOUN.2020.28. Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering.

Statsbidrag för likvärdig skola Statsbidraget ska gå till att

2. Utbildningskontoret ska återrapportera resultatet av insatserna i samband med den terminsvisa verksamhetsuppföljningen. 2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Staten har infört ett bidrag för stärkt likvärdighet i förskoleklass och grundskola  2 Bakgrund och beskrivning av statsbidraget för likvärdig skola Beskrivning av bidraget Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka  Statsbidrag för likvärdig skola. Miljonregn över förvaltning. Nyheter Ansökan beviljades. Nu regnar pengar över barn- och utbildningsförvaltningen. … 30 mars​  19 maj 2020 — Likvärdig skola. Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en handlingsplan för statsbidraget ”Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för  25 nov.