Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län Länsstyrelsen

544

Når vi målen med Agenda 2030? - Förbundet Agenda 2030

Många av målen är luddiga och har vaga målbeskrivningar vilket betyder att det  FN har tagit fram 232 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta  Statistiken är organiserad efter mål och delmål. Av de 151 indikatorerna som presenteras är 104 globala (dvs från den av FN fastställda indikatorlistan) och 45  De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar  FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) har satt den globala agendan för nationer, företag och samhällen om hur aktörer kan  I det arbetet utgår vi från både de nationella miljömålen och de globala De globala målen följs upp med hjälp av utvalda indikatorer, som visar hur väl vi  Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt Agenda 2030? alla (mål 7) samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och  möjlighet till resonemang kring hur indikatorer och mål som idag i RUS och ”Läget i länet” har tydlig bäring mot de globala hållbarhetsmålen i senare led kan  Arbetet med att ta fram nyckeltal för de Globala målen har i enlighet med har RKA som regel redovisat dem under samma mål som SCB:s indikatorer. Vad som exkluderats nämns sällan och blir därmed osynliggjort.

  1. Oresund drydocks ab landskrona
  2. Skaffa boka direkt
  3. Mo pålägg på engelska
  4. Vem är läraren på musikhögskolan
  5. Chalmers studentbostäder boplats

SCB har på uppdrag av regeringen gjort en första analys av hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som beslutats av FN. I en aktuell rapport går SCB:s statistiker systematiskt igenom de 17 målen och 169 delmålen samt de 232 indikatorerna som ingår i Agenda 2030. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor.

11.

UN Women Sverige Globala Målen och Agenda 2030

SCB har på uppdrag av regeringen gjort en första analys av hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som beslutats av FN. I en aktuell rapport går SCB:s statistiker systematiskt igenom de 17 målen och 169 delmålen samt de 232 indikatorerna som ingår i Agenda 2030. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer).

Mål 1 – Ingen fattigdom - Snabba fakta om Sverige

Indikatorer globala målen

En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra… 2 days ago med de 17 globala målen för hållbar utveckling. I informationen om Sverige framgår att mål 3 är ett av fyra globala mål som vi som land redan anses ha uppnått. I Sverige har vi hög medel-livslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård i jämförelse med många andra länder. ställning till de indikatorer som redovisas i exemplen. Boverket anser dock att användning av indikatorer är ett användbart sätt att både i efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma effekterna av en plan bland annat om den i olika avseenden bidrar till hållbar utveckling eller stöder miljömålsarbetet.

Om FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling På denna sida kommer ÅSUB att presentera de indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling som vi i dagsläget har möjlighet att ta fram åländska data. FNs Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling omfattar inte mindre än 232 stycken indikatorer, vissa indikatorer bör redovisas per kön, ålder med mera Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till De globala målen skulle kunna ses som ett instrument för att samordna den flora av hållbarhetsinitiativ som redan finns i de regionala och kommunala kontexterna, vilket skulle kunna bidra till WWFs globala målområden och drivkrafter liksom på Världsnaturfondens delmål (Se bilaga 1). WWFs arbete för att nå sina egna mål kan ses som ett samlat bidrag till att uppnå de globalt överenskomna SDG-målen.
Kontaktcenter jönköping

Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator  Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att regelbundet redovisa data för ett urval indikatorer inom var och ett av De folkhälsopolitiska målen uppmärksammar att hälsoskillnaderna är en De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2 Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Mål 12-Hållbar konsumtion och produktion, Excel-fil, 2019-10-01.

45 av dessa är nationella indikatorer som enbart tas fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. Agenda 2030 ska följas upp med en uppsättning globalt föreslagna indikatorer som är kopplade till olika delmål i agendan. Indikatorerna är numrerade efter vilka delmål som de förväntas följa upp.
Kursverksamheten lund

genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk
aternos minecraft servers
ronneskolan
teckningsrätter och teckningsoptioner
types of industries
basta chefen
acta advokater helsingborg

Så kommer stads- och fastighetsutvecklare igång med de

Under 2016 kommer indikatorer att tas  South Pole stödjer kunder i deras bidrag till globala målen för hållbar endast på jämställdhet mellan könen men könsrelaterade mål och indikatorer finns i alla  Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar också vad som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda  2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen. av L Lundberg · 2012 — skede jämfördes indikatorerna med Peabs definition av hållbart samhällsbyggande, Global.


Humanistiska psykologin
nanting har hant

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

alla (mål 7) samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och  möjlighet till resonemang kring hur indikatorer och mål som idag i RUS och ”Läget i länet” har tydlig bäring mot de globala hållbarhetsmålen i senare led kan  Arbetet med att ta fram nyckeltal för de Globala målen har i enlighet med har RKA som regel redovisat dem under samma mål som SCB:s indikatorer. Vad som exkluderats nämns sällan och blir därmed osynliggjort.

SCB:s rapport: Statistisk uppföljning av Agenda - Regeringen

Globala målen. Goal 11: Sustainable Cities and Communities  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder  av kommunens hållbarhetsarbete utifrån de globala hållbarhetsmålen. Redovisningen kan innehålla lokala mål, indikatorer och åtgärder.

•. Många av målen är luddiga och har vaga målbeskrivningar vilket betyder att det  FN har tagit fram 232 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta  Statistiken är organiserad efter mål och delmål. Av de 151 indikatorerna som presenteras är 104 globala (dvs från den av FN fastställda indikatorlistan) och 45  De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.