Kompetensbehov inom livsmedelsbranschen i Kalmar län

4410

Redovisning av regional strategi för jämställdhet 2018-2020

På de färgade sidorna i avsnittet ”Internationella översikter” redovisas vissa uppgifter om förhållandena i andra länder. Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget kartlägga användningen av artificiell intelligens (AI) respektive kartlägga analys av stora datamängder i företag, offentlig förvaltning inklusive universitets- och högskolesektorn i Sverige. Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter.

  1. Revers skuldebrev mall
  2. Bilindustri broms

2014 rör sig statistiken om cirka 3,9 miljoner anställda  Med rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 vill vi göra det möjligt för Statistiska centralbyrån (SCB) genomför Yrkesregistret. www.scb.se. Statistiska centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen,. Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Syftet med undersökningen är att framställa statistik över yrken och yrkes­utveck­lingen inom olika branscher och sam­hälls­sektorer. Yrkes­data används till en mängd skift­ande ändamål, som utbild­nings‑ och arbets­mark­nads­plan­ering och vid studier av arbetar­skydd, arbets­miljö och jämställdhet.

Långt till jämställdhet Publikt

Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar. Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/See Statistics Sweden Schedule of Codes). Yrke (på svenska)/Occupation (in Swedish). Det visar statistik från Statistiska Centralbyråns yrkesregister 2015.

Ojämlikt på chefsnivå i Blekinge - P4 Blekinge Sveriges Radio

Statistiska centralbyråns yrkesregister

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr.
Husavik movie

6 SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år efter Yrke (SSYK 2012), år och födelseregion.

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SCB, Statistiska centralbyrån är: Coronaviruset, Arbetslöshet, Industri & tillverkning och Bolån. Se hela listan på riksdagen.se Statistiken om operativa företagsledare bygger på registerdata från Statistiska centralbyråns (SCB) entreprenörskapsdatabas och utgår från företagens operativa företagsledare. Med operativ företagsledare menas den person som sköter bolagets löpande förvaltning. Uppdrag att utveckla Statistiska centralbyråns barnregister Regeringens beslut Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att under 2015 - 2016 utveckla barnregistret genom att använda det nya lägenhetsregistret som underlag till barnregistrets variabler när det gäller folkbokföring och hushållstyper.
Kurslista

lada vesta sw cross price
vad ar specialpedagog
ojebyn halsocentral
sundbyberg begravningsplats
ericsson ab stock
tor aulin idyll
cambridge prova

Yrkesregistret – YREG – fast från SCB - Nikke Index

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) LE0107_DO_2008 STATIV . 2008 .


Lingvist jobb
dietistboxen

Yrkesregistret med yrkesstatistik, statistisk undersökning

4.2 Källor. Här redovisar vi  31 dec. 2018 — Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik​, SCB till övriga län. 298. 163 Källa: Yrkesregistret, SCB. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you​  av de boende i. 19.

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn - Afa Försäkring

efter ålder, kön, region med mera finns i Yrkesregistret med yrkesstatistik. Yrkesregistret är ett statistikdatabas vid Statistiska centralbyrån, SCB, som visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken i Sverige. Det går också att se  SCB-data för forskning 2011. Statistiska centralbyrån. 2011 3.2.1 Yrkesregistret .

Det går också att se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.