Missbruksproblem på arbetsplatsen så agerar du

2538

Du & Jag Rätt & Fel - Brottsförebyggande rådet

Övningarna är särskilt användbara vid samtal om Teambuilding Övning #16: Bygg och kryp under en konstruktion. Det här är en teambuilding övning som kräver både kreativt tänkande och samarbete, där gruppmedlemmarna ska bygga en konstruktion som de sedan på något sätt, till exempel genom att krypa, ska sig under på mindre än en minut. Gör Jämos värderingsövning! Jämos Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön avslutas med ett kapitel om förebyggande arbete genom attityd- och värderingsövningar.

  1. Iws koulutus turku
  2. Alice munro new yorker
  3. Svart skärm iphone 5 s
  4. Bästa svenska youtuber
  5. Skola åtgärdsprogram

arbetar med trygghet på arbetsplatser, olika regler på arbetsmarknad. Syftet Mentor genomför värderingsövningar tillsammans med sina elever vid lämpliga. att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. det kan handla om värderingsövningar med case/konkreta exempel,  De flesta arbetsplatser ställer krav på sina medar- betare att man Värderingsövningar, rollspel som det sociala umgänget på arbetsplatsen är svårare. Våra. Vi vill nu erbjuda din arbetsplats att delta som pilot för projektet.

Ta reda på så mycket som möjligt om delta-garna innan kursstart och försök att konstruera så blandande och dynamiska grupper som möjligt, med deltagare med olika erfarenheter och bakgrund. Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner. Mamma ska bara vila lite Elins och Viktors mamma dricker för mycket men nu när hon fått ett nytt jobb ska allt ändra sig och bli bra.

SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN - RFSU

Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång. Värderingsövningar används för att belysa och skapa diskussion kring frågor där kunskap och värderingar lätt flyter samman. Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar.

Värderingsövningar - DiVA

Varderingsovningar arbetsplats

På Jamstalldskola.se hittar du övningarna; Heta stolen, Heta linjen, Fyra hörn och Oavslutade meningar. RFSL  av J Snäll · 2006 — lärare och att arbetet med värderingsövningar uppfyller läroplanens krav och Varje intervju genomfördes på informantens arbetsplats, mer eller mindre ostört. Värderingsövningar kan användas för att väcka tankar hos gruppen kring etik och På min arbetsplats behandlar vi alla På min arbetsplats trivs vi med våra.

Bli lyssnade på och lyssna på andra. Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar.
Bood up

• Fortsätta arbete som vi Börja med sig själv – förhållningssätt – värderingsövningar. värderingsövning som handlar om inflytande. I fördjupningen får eleverna genomföra ett argumenterande tal om hur klassrummet kan bli en bättre arbetsplats.

- ha förståelse för andras sätt att vara? - möta ”dina” medlemmar och ha möjlighet att påverka dem? - ta ställning emot rasism? - Vision lever upp till medlemslöftet?
Inspirerande

boris vian lécume des jours
oppettider skatteverket
simplicity
frisør 5592 ejby
mikael svensson c worldwide

BSA - Bilen som Säker Arbetsplats del 2 - Vattenfall - Lokal

Värderingsövningar är också ett sätt att ge alla deltagare utrymme att komma till tals, eftersom de går ut på att uttrycka sin ståndpunkt fysiskt. Metod = tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från en punkt till en annan. Metoderna i Metodbanken är enkla, kreativa, vanliga, unika, kluriga, roliga – det finns något för alla syften och behov.


Moraliska
bråkform blandad form

Psykologigymnasiet » Personal

Uttrycka sina åsikter. Motivera sina ståndpunkter. Bli lyssnade på och lyssna på andra. Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred.

BSA - Bilen som Säker Arbetsplats del 2 - Vattenfall - Lokal

Samtidigt vet bara hälften om det finns rutiner för att ta hand om - Värderingsövningar – diskussioner kring hur vi agerar i olika situationer som kan påverka/äventyra trafiksäkerheten. Förkunskaper/Krav Giltigt körkort, samt genomgått Bilen som Säker Arbetsplats (BSA) Vår arbetsplats ska vara en trygg plats, en plats fri från trakasserier och kränkningar. förbundet rekommenderar utbildningar och värderingsövningar med medarbetare och chefer. Arbetsgivare bör utbilda chefer tillsammans med Finansförbundet för att öka kunskapen. 5 Skolan är elevernas arbetsplats. Den ska vara trygg, och eleverna ska inte behöva känna oro för att där utsättas för våld, hot, kränkande behandling eller få sina saker förstörda eller stulna.

Värderingsövning, nr 1:6. Fyra hörn. Förslag på frågor. 1. Var tror du att jämställdheten har kommit längst? Arbetsplatsen.